Czy wdrożenie ISO 9001:2015 jest obowiązkowe?

Wiele przedsiębiorstw zadaje sobie pytanie, czy wdrożenie wymagań normy i uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2015 jest obowiązkowe.  Odpowiadając na to pytanie, możemy stwierdzić, że nie jest obowiązkowe, jednak jej wdrożenie ma wiele zalet i przynosi wymierne korzyści dla firmy, a także pozytywnie wpływa na jej rozwój. 

Norma ISO 9001:2015 jest międzynarodowym standardem z serii norm ISO 9000, która została stworzona przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną i zawiera wymagania Systemu Zarządzania Jakością.

Standard ten ma uniwersalny charakter, co oznacza, że może on być wdrożony w dowolnej organizacji bez względu na jej profil działalności od przedszkola przez przychodnię a na międzynarodowych koncernach kończąc. Nie zawiera on stricte technicznych wymagań, lecz normuje zasady Systemu Zarządzania Jakością.

Certyfikat ISO 9001:2015 zaświadcza, że Organizacja wdrożyła po czym przeszła pozytywnie proces certyfikacji i działa zgodnie oraz spełnia wymagania Systemu Zarządzania Jakością ustanowione przez normę ISO 9001:2015.

Jakie korzyści dla Organizacji niesie wdrożenie ISO 9001?

Wdrożenie Normy ISO 9001 pozwala na dogłębne poznanie struktury organizacji, podziału obowiązków oraz kompetencji. Działając w oparciu o podejście procesowe, organizacja swoje działania traktuje jako procesy mające swoje wejścia i wyjścia, które są ściśle ze sobą powiązane i realizowane sekwencyjnie. Pozwala to na usystematyzowanie pracy oraz zwiększenie efektywności i ciągłe monitorowanie prawidłowości tych procesów, aby w jak najszybszym czasie móc wykryć potencjalnie nieprawidłowości, czy niezgodności.

Do korzyści, jakie niesie ISO 9001 można zaliczyć ponadto:

 • Uporządkowanie pracy
 • Podniesienie prestiżu organizacji – spełnienie wymagań potencjalnych Klientów w zakresie posiadania wdrożonego SZJ
 • Usprawnienie funkcjonowania w zakresie obiegu dokumentacji
 • Poprawa funkcjonowania całej firmy poprzez utworzenie procedur i postępowanie zgodnie z nimi
 • Efektywniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich i infrastrukturalnych
 • Redukcja strat oraz kosztów produkcyjnych, jakościowych, reklamacyjnych
 • Usystematyzowanie pracy
 • Dostosowanie się do wymagań i oczekiwań Klientów
 • Podniesienie jakości produktów i usług
 • Podniesienie wydajności pracy
 • Poprawa funkcjonowania całej organizacji poprzez utworzenie adekwatnych procedur i postępowanie zgodnie z nimi
 • Zwiększenie kontroli nad firmą

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *