Logo RnD.Aero

Wdrożenie ISO 14001 ​

system zarządzania środowiskowego

Ochrona środowiska to niezwykle ważna kwestia, którą powinna brać pod uwagę każda firma. Zbyt wiele procesów ma negatywny wpływ na naszą ziemię, przez co konieczne jest takie ukierunkowanie działań, by było ich jak najmniej i w jak najmniejszym stopniu odciskały piętno na naszej planecie. Służy temu chociażby ISO 14001.

ISO 14001 – czym jest?

ISO 14001:2015 jest to norma o znaczeniu międzynarodowym, określająca zasady, jakie powinien spełniać podmiot, by skutecznie zarządzać czynnikami mającymi wpływ na środowisko naturalne. Wdrożenie systemu przybliża sprawdzone i skuteczne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska, jak również zapewnia zgodność z wymaganiami prawnymi.

Jest to możliwe do osiągnięcia poprzez działania zapobiegające zanieczyszczeniom, spełniające wymogi prawne w tym zakresie oraz w sposób nieprzerwany kontrolujące aspekty środowiskowe i minimalizujące ich negatywne skutki. System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001  pozwala na bieżąco poprawiać efektywność środowiskową firmy. Jest normą powszechną i uniwersalną, z której korzystać mogą wszystkie firmy, bez względu na ich wielkość, czy przedmiot działalności.

 

Wdrożenie ISO 14001 pozwala nie tylko określić i zminimalizować negatywne skutki oddziaływania firmy na środowisko, ale także ma wpływ na zwiększenie wydajności zachodzących w niej procesów, co z kolei przyczynia się do obniżenia kosztów jej funkcjonowania.

System Zarządzania Środowiskowego w produkcji

Przemysł to jeden z najważniejszych elementów światowej gospodarki. Nie da się też ukryć, że ma największy wpływ na środowisko naturalne. 

Wszystkie podmioty będące częścią tej globalnej branży, powinny dokładać wszelkich starań, by podejmowane przez nie działania jak najbardziej przyczyniały się do niwelowania negatywnych skutków oddziaływania na środowisko.

Działania te powinny być wieloaspektowe i przynosić wymierne korzyści w postaci zmniejszenia zużycia surowców i materiałów oraz zredukowania emisji dwutlenku węgla, ograniczenia poziomu hałasu. Konieczne są więc inwestycje w nowoczesne, przyjazne środowisku technologie i komponenty oraz ich wykorzystywanie w ekologiczny sposób.

Wszystkie firmy, mające jakiekolwiek powiązanie z sektorem przemysłu, powinny stworzyć i postępować zgodnie z polityką środowiskową, co równocześnie stanowi element świadczący o prestiżu i konkurencyjności podmiotu.

Kompleksowe wdrożenie ISO 14001

Zajmujemy się kompleksowym wsparciem przedsiębiorstwach i organizacjach w ramach wdrażania systemu zarządzania środowiskowego, zgodnego z wymogami normy ISO 14001:2015. Konkretne działania dobierane są indywidualnie w taki sposób, by w jak najlepszy sposób odpowiedzieć na potrzeby danej firmy, natomiast można podzielić je na kilka głównych etapów.

Wśród etapów wdrażania Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 wymienić możemy przede wszystkim:

  • Wstępny audyt – będący dokładną analizą działań i procesów zachodzących w firmie, a także przeglądem dokumentów i ustaleniem czynności, które należy podjąć w celu spełnienia wymogów normy w zakresie ochrony środowiska naturalnego;
  • Dokumentacja – opracowanie i ustanowienie Polityki Środowiskowej, a więc identyfikacja czynników mających wpływ na środowisko oraz określenie działań i zasad, które mają pomóc w ograniczeniu negatywnych skutków ich występowania, jak również przygotowanie innych istotnych dokumentów;
  • Audyt wewnętrzny – kontrola mająca na celu sprawdzenie, czy system jakości ISO 14001 wdrożony w firmie spełnia wymagania normy;
  • Działania korygujące i doskonalące – poprawa wykrytych błędów oraz analiza funkcjonowania wdrożonego systemu.

Korzyści płynące z ISO 14001

  • Zmniejszenie negatywnych skutków działalności na środowisko naturalne;
  • Wzrost świadomości ekologicznej wśród pracowników i całego personelu firmy;
  • Minimalizacja kosztów związanych z produkcją odpadów;
  • Poprawa wizerunku firmy;
  • Dostosowanie działań do aktualnych przepisów prawnych w zakresie ekologii.

Widzisz potrzebę zmian w Twojej firmie?

Chcesz poprawić jej funkcjonowanie i działać na rzecz jej rozwoju?
Pragniesz dzięki temu zyskać Klientów i zwiększyć zyski?
Wdrożenie poszczególnych systemów ISO jest skutecznym i sprawdzonym rozwiązaniem.

Poznaj naszą ofertę.
Zapraszamy do kontaktu!