Czym jest norma ISO 27001 i jakie niesie ze sobą korzyści?

W obecnym świecie informacje stanowią najcenniejsze aktywa firm, przedsiębiorstw i organizacji. Niezwykle ważną kwestią jest ich odpowiednie zabezpieczenie i dbanie o ich bezpieczeństwo. Działania te powinny być priorytetem dla każdej organizacji niezależnie od jej wielkości i sektora działalności. Jedną ze skutecznych metod ochrony zasobów informacyjnych jest wdrożenie normy ISO 27001.

Norma ISO 27001 jest międzynarodowym standardem, który określa wymagania dla ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Zawiera również wytyczne dotyczące szacowania i postępowania z ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji.

Czym jest System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji?

System Zarządzania Bezpieczeństwem informacji, czyli w skrócie SZBI jest zbiorem polityk, procedur, wytycznych, zasobów oraz aktywności, które mają na celu ochronę zasobów informacyjnych.

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji nie tylko związane jest z ochroną systemów informatycznych, lecz także zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, informacji handlowych oraz informacji stanowiących dane poufne przedsiębiorstwa. Informacje te posiadają wymierną wartość i są narażone na wiele zagrożeń. Zapewnienie im bezpieczeństwa powinno być priorytetem w zarządzaniu organizacją. Wdrożenie normy ISO 27001 sprawia i gwarantuje, że organizacja właściwie zidentyfikowała możliwe zagrożenia i wprowadziła odpowiednie środki, które zapobiegają naruszeniom bezpieczeństwa.

Norma ISO/IEC 27001 została opublikowana 14 października 2005 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO. Po raz pierwszy w Polsce, normę opublikowano 4 stycznia 2007 roku jako PN-ISO/IEC 27001:2007. Obecnie aktualną wersją normy jest ISO/IEC 27001:2022, która została wydana 25 października 2022 roku. Natomiast 22 czerwca 2023 roku PKN opublikował PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08 (wersja angielska), która zastąpiła wycofaną normę PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.

Jakie korzyści daje wdrożenie normy ISO 27001?

Do najważniejszych korzyści jakie niesie ze sobą wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO/IEC 27001 należą:

  • wzrost świadomości odnośnie zagrożeń i stosowania odpowiednich zabezpieczeń w organizacji,
  • zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony aktywom informacyjnym,
  • zachowanie prywatności i integralności danych,
  • nadzór nad procesami przetwarzania informacji,
  • wzmocnienie odporności organizacji na incydenty,
  • zwiększenie świadomości personelu odnośnie bezpieczeństwa informacji,
  • spełnienie wymagań prawnych i oczekiwań klientów, kontrahentów oraz partnerów biznesowych,
  • zwiększenie zaufania Klientów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *