Logo RnD.Aero

Wdrożenie SMS

System Zarządzania Bezpieczeństwem

Safety Management System zwany w skrócie SMS to jedno z najnowszych wyzwań stojących przed każdą organizacją lotniczą. SMS to systemowe i systematyczne podejście do zarządzania bezpieczeństwem i obejmuje: strukturę organizacyjną, zakresy odpowiedzialności oraz obowiązków, politykę oraz procedury. Wdrożenie SMS jest obowiązkowe dla każdej zatwierdzonej organizacji lotniczej będącej pod nadzorem ULC lub EASA.

Czym jest SMS?

Jest to systemowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem, scalające niezbędne struktury organizacyjne, rozdysponowanie odpowiedzialności, strategiczne sposoby postępowania oraz procedury. SMS jest wymagany przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego dla wszystkich podmiotów działających w branży lotniczej.

Zarządzanie bezpieczeństwem ma na celu proaktywne ograniczanie ryzyka, zanim spowoduje ono incydent lub wypadek lotniczy. Głównym zadaniem SMS jest zwrócenie uwagi osób zarządzających w organizacjach lotniczych na zdarzenia nipożądane, które mogą wysptąpić w danej organizacji w przyszłości oraz podjęcie działań zapobiegawczych aby zminimalizować ryzyko wystąpienia tych nieporządanych działań.

Urząd Lotnictwa Cywilnego wraz z Ministerstwem Infrastruktury opracował Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym. 

Korzyści wynikające z wdrożenia SMS:

 • wzmocniona kultura bezpieczeństwa
 • procesowe podejście do celów zapewniających bezpieczeństwo
 • lepsze zrozumienie relacji związanych z bezpieczeństwem
 • lepsze wczesne zidentyfikowanie i wykrycie zagrożeń bezpieczeństwa
 • podejmowanie decyzji w oparciu o dane
 • unikanie kosztów błędów

Kto musi wdrożyć SMS?

 • organizacje szkolenia lotniczego
 • operatorzy lotniczy
 • organizacje CAMO
 • organizacje obsługowe Part 145
 • organizacje projektujące Part 21J
 • organizacje produkujące Part 21G
 • zarządzający lotniskami
 • i inne

Krótka historia zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie:

 • Pionierzy lotnictwa – brak zarządzania ryzykiem
 • Rozwój przemysłu lotniczego – wzrost liczby wypadków i ofiar, spowodował zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo – podejście techniczne
 • Drastyczne zmniejszenie liczby wypadków – kolejne doskonalenie poziomu bezpieczeństwa, uwzględnienie czynnika ludzkiego
 • Ustabilizowanie się liczby wypadków – zastosowanie organizacyjnego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem
 • Kompleksowe podejście systemowe – zdefiniowanie pojęcia SMS

Podstawy SMS

  • Polityka i cele bezpieczeństwa
  • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa – Safety Risk Management(SRM)
  • Zapewnienie bezpieczeństwa
  • Promowanie bezpieczeństwa

Więcej informacji pod telefonem
mob. +48 502 704 605

Widzisz potrzebę zmian w Twojej firmie?

Chcesz poprawić jej funkcjonowanie i działać na rzecz jej rozwoju?
Pragniesz dzięki temu zyskać Klientów i zwiększyć zyski?
Wdrożenie poszczególnych systemów ISO jest skutecznym i sprawdzonym rozwiązaniem.

Poznaj naszą ofertę.
Zapraszamy do kontaktu!