Logo RnD.Aero

Wdrożenie ISO 9001

system zarządzania jakością

ISO 9001:2015 to jeden z najbardziej znanych i wykorzystywanych certyfikatów, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. To międzynarodowa norma, określająca wymagania dotyczące Systemu Zarządzania Jakością. Choć nie jest obowiązkowa, to jej wdrożenie przyczynia się do rozwoju i udoskonalania każdej firmy.

ISO 9001 – czym jest?

System ISO 9001:2015 to zbiór różnorakich wytycznych, służących do opracowania konkretnych zasad i procedur, które pomogą dostarczać produkty i usługi, jak najlepiej odpowiadające na potrzeby klientów oraz będące zgodne z wymaganiami prawnymi. Co ważne, dotyczą one wielu obszarów, które wpływają na skuteczne zarządzanie jakością, m.in. planowanie, wdrażanie oraz monitorowanie poszczególnych procesów, udoskonalanie działań firmy, dbałość o klienta, zaangażowanie kierownictwa i pracowników, wykorzystywanie odpowiednich narzędzi, metod i materiałów oraz wiele innych.

Norma ISO 9001:2015 jest jednocześnie uniwersalna, gdyż nie określa konkretnych rozwiązań, a jedynie podaje wskazówki, które warto wziąć pod uwagę zarządzając danym podmiotem. Dzięki temu z powodzeniem mogą z niej korzystać wszystkie firmy i organizacje, bez względu na ich wielkość, czy przedmiot działalności.

ISO 9001:2015 jest kompatybilny z innymi systemami zarządzania i w praktyce stanowi dla nich podstawę. Co więcej, cieszy się największym uznaniem na rynku międzynarodowym, stąd też certyfikat ISO 9001 jest tym, co warto mieć w swojej firmie, by zyskać prestiż i zdobyć zaufanie klientów. 

Certyfikat to dla klientów i partnerów gwarancja, że Twoja firma dostarcza rozwiązania, które sprostają oczekiwaniom stawianym w branży.

 

AS9100 i AS9110 – System Zarządzania Jakością w branży lotniczej, kosmicznej oraz militarnej

Branża lotnicza jest jedną z najbardziej wymagających, dlatego potrzebuje sprawdzonych i skutecznych rozwiązań. AS9100 to System Zarządzania Jakością w lotnictwie, oparty na zasadach normy ISO 9001. 

 

Uzyskany certyfikat jest uznawany na całym świecie i potwierdza, że oferowane produkty i usługi są najwyższej jakości oraz spełniają wszelkie wymogi dotyczące niezawodności, bezpieczeństwa i prawodawstwa. 

Jest to o tyle ważne, iż poszczególne komponenty lotnicze mają określony okres przydatności, zaś wszelkie usługi wymagają szczególnej uwagi i dbałości, stąd też konieczne są regularne analizy, kontrole oraz nadzór nad jakością i bezpieczeństwem produkcji i innych procesów zachodzących w firmie.

Kompleksowe wdrożenie ISO 9001:2015

Zajmujemy się kompleksowym wsparciem firm w ramach wdrażania systemu zarządzania jakością, zgodnego z wymogami normy ISO 9001:2015. Konkretne działania dobierane są indywidualnie w taki sposób, by w jak najlepszy sposób odpowiedzieć na potrzeby danej firmy, natomiast można podzielić je na kilka głównych etapów.

Wśród etapów wdrażania Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 wymienić możemy przede wszystkim:

 • Wstępny audyt – będący dokładną analizą działań i procesów zachodzących w firmie, a także przeglądem dokumentów i ustaleniem czynności, które należy podjąć w celu spełnienia wymogów normy;
 • Projektowanie Systemu – ważny etap od którego zależy sukces wdrożenia Systemu
 • Opracowanie dokumentacji – opracowanie wszelkiej dokumentacji systemu, a więc instrukcji, procedur i formularzy, które wymaga norma 9001, a następnie ich wdrożenie;
 • Wdrożenie i szkolenie pracowników – wprowadzenie odpowiednich zmian organizacyjnych, w tym modyfikacje zakresów obowiązków i ustalenie nowych stanowisk, po czym przedstawienie pracownikom nowych regulacji i działań regulujących system zarządzania jakością;
 • Audyt wewnętrzny – kontrola niezależnego audytora, mająca na celu sprawdzenie, czy system jakości ISO 9001 wdrożony w firmie jest przestrzegany i spełnia wymagania normy;
 • Działania korygujące i doskonalące – poprawa wykrytych błędów oraz analiza funkcjonowania wdrożonego systemu.

Korzyści płynące z ISO 9001

  • Zwiększenie wydajności firmy;
  • Optymalizacja procesów zachodzących w firmie;
  • Poprawa jakości oferowanych produktów i usług;
  • Zwiększenie konkurencyjności firmy;
  • Wzrost zadowolenia klientów;
  • Optymalizacja kosztów prowadzenia firmy.

Więcej informacji pod telefonem
mob. +48 502 704 605

Widzisz potrzebę zmian w Twojej firmie?

Chcesz poprawić jej funkcjonowanie i działać na rzecz jej rozwoju?
Pragniesz dzięki temu zyskać Klientów i zwiększyć zyski?
Wdrożenie poszczególnych systemów ISO jest skutecznym i sprawdzonym rozwiązaniem.

Poznaj naszą ofertę.
Zapraszamy do kontaktu!