Logo RnD.Aero

Audyt Cyberbezpiczeństwa

Audyt Bezpieczeństwem Informacji

Audyt cyberbezpieczeństwa to usługa, która ma na celu zidentyfikować i ocenić ryzyko związanego z cyberbezpieczeństwem w organizacji. Audyt obejmuje analizę systemów informatycznych, procedur bezpieczeństwa, polityk oraz stosowanych praktyk. Audyt cyberbezpieczeństwa pomaga w identyfikacji słabych punktów w firmie, które mogą prowadzić do cyberataku. W wyniku audytu, organizacja otrzymuje raport zawierający rekomendacje dotyczące poprawy bezpieczeństwa w organizacji. 

Audyt wewnętrzny czy zewnętrzny?

Audyt cyberbezpieczeństwa jest ważnym elementem strategii bezpieczeństwa informacji i powinien być przeprowadzany regularnie, aby zapewnić ochronę przed nowymi zagrożeniami. Dobrą praktyką jest oparcie audytu o normy branżowe jak np. TISAX lub ogólne ISO27001. Audyty bezpieczeństwa informacji może być przeprowadzany przez różne podmioty. Możesz zdecydować się na audyt wewnętrzny. Jednak najlepszym i najpewniejszym rozwiązaniem jest zlecenie audytu cyberbezpieczeństwa na zewnątrz do certyfikowanego audytora. Audyt taki zapewni niezależność oraz zgodność z ogólnoświatowymi normami.

Audyt wewnętrzny

Bez względu na to, czy przeprowadzisz audyt sam czy zrobi to któryś z pracowników, możesz liczyć na nasze wsparcie. AdoZet specjalizuje się w audycie bezpieczeństwa informacji ISO 27001 oraz TISAX. Dostarczamy profesjonalne usługi szkoleniowe, doradcze i wdrożeniowe. Nasi certyfikowani audytorzy wykorzystują sprawdzone metody i narzędzia do oceny i doskonalenia Twojego cyberbezpieczeństwa.

Nie czekaj aż będzie za późno, cyberataki z każdym miesiącem stają się coraz częstsze. Wyślij zapytanie a odpowiemy na Twoje pytania, możemy umówić się na konsultacje on-line i przygotować program działania szyty na miarę dla każdej firmy i organizacji. Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie na wsparcie ekspertów z zakresu bezpieczeństwa informacji. 

Pierwszy krok do cyberbezpieczeństwa

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami. Kolejny to wypełnienie ankiety lub umówienie się na spotkanie on-line podczas którego porozmawiamy jak możemy Ci pomóc. W ramach kolejnych kroków możemy zaplanować:

  • audyt
  • szkolenia
  • opracowanie procedur i instrukcji
  • wdrożenie ISO27001 lub TISAX
  • audyty wewnętrzne i doskonalenie

Audyt rozpoczynamy od zapoznania się z firmą. Czytamy dokumentacje obowiązującą w firmie. Analizujemy jakie oprogramowanie jest wykorzystywane w firmie. Sprawdzamy jakie zabezpieczenia funkcjonują w organizacji. A następnie sprawdzamy czy pracownicy stosują się do obowiązujących w firmie reguł. Tak przeprowadzony audyt pozwala na całościowe spojrzenie na kwestie bezpieczeństwa informacji, daje również cenne informacje jakie są słabe i mocne strony firmy w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Audyt to dopiero początek

Audyt jest pierwszym krokiem na drodze do cyberbezpieczeńśtwa firmy. Nasze rekomendacje powinny zostać wdrożone, pozwoli to na podniesienie bezpieczeństwa danych w firmie. A po wdrożeniu znów sprawdzone podczas kolejnego audytu. Celem jest utrzymanie cyberbezpieczeństwa na optymalnym poziomie a wymaga to stałej pracy. 

 

Korzyści płynące z audytu cyberbezpieczeństwa

  • identyfikacja słabych punktów w systemie informatycznym,
  • zwiększenie świadomości pracowników na temat cyberbezpieczeństwa,
  • Zwiększenie zaufania klientów;
  • Optymalizacja kosztów zabezpieczenia informacji;

Widzisz potrzebę zmian w Twojej firmie?

Chcesz poprawić jej funkcjonowanie i działać na rzecz jej rozwoju?
Pragniesz dzięki temu zyskać Klientów i zwiększyć zyski?
Wdrożenie poszczególnych systemów ISO jest skutecznym i sprawdzonym rozwiązaniem.

Poznaj naszą ofertę.
Zapraszamy do kontaktu!