Logo RnD.Aero

Szkolenie - Safety Management System

Zapewnienie bezpieczeństwa zgodnie z SMS

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu:
– Znajomości i zrozumienia przepisów z zakresu SMS w organizacjach lotniczych
– Strategii stosowanych w SMSie
– Posługiwania się macierzą bezpieczeństwa

Czas trwania Szkolenia:

38 godzin – 5 dni po 7-8 godzin dziennie

Oczekiwane efekty uczenia się:

Group 85

Zrozumiesz strategie stosowane w SMS-ie i będziesz potrafił je zastosować w praktyce

2

Zdobędziesz wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem w branży lotniczej.

Group 87

Będziesz identyfikować i opisywać zagrożenia jak również posługiwać się macierzą bezpieczeństwa i planować działania naprawcze, zapobiegawcze i kontrolne.

3

Analiza zdarzeń: Uczestnik będzie wiedzieć, jak przeprowadzać analizę zdarzeń, na przykład za pomocą metody “5xWhy”, aby zidentyfikować przyczyny źródłowe.

Group 89

Zdobycie umiejętności niezbędnych do korzystania z systemu zgłaszania zagrożeń

Szkolenie SMS - System Zarządzania Bezpieczeństwem

Opis szkolenia:

System Zarządzania Bezpieczeństwem z angielskiego Safety Management System w skrócie SMS to kompleksowe rozwiązanie, które obejmuje niezbędne struktury organizacyjne, role, zasady i procedury. Dzięki systemowi przedsiębiorstwa działające w branży lotniczej mogą dostosować się do aktualnych przepisów.

Wdrożenie SMS jest wymagane przez EASA oraz ULC.

Wiedza i kompetencje, które nabędziesz pozwolą wdrożyć, utrzymać oraz doskonalić Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem.

Do kogo skierowane jest szkolenie:

 • Pracownicy firm lotniczych mający pracować na stanowisku inspektora lub członka zespołu SMS lub wszyscy inni, którzy chcieliby nabyć kwalifikację umożliwiającą wykonywanie tych zadań.
 • Pracownicy przedsiębiorstwa sektora lotniczo-kosmicznego, w szczególności personel techniczny (w szczególności mechanicy)
 • Kadra zarządzająca organizacji lotniczych
  Wszystkie osoby zaangażowane we wdrażanie i obsługę SMS

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do SMS: Historia i Podstawowe pojęcia.

 2. Podstawy systemu zarządzania bezpieczeństwem

 3. Zarządzanie ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa

 4. Dobrowolny System Zgłaszania Zdarzeń

 5. Zapewnianie bezpieczeństwa

 6. Promowanie bezpieczeństwa

 7. Obowiązkowy system zgłaszania zdarzeń:

 8. Warsztaty – przegląd rzeczywistych zgłoszonych zdarzeń i sposoby rozwiązywania.

 9. Wymiana doświadczeń uczestników w zakresie postępowania ze zdarzeniami w ich organizacjach.

 10. Egzamin.

Opinie klientów

Nasze szkolenie Zapewnienie bezpieczeństwa zgodnie z SMS zostało bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników szkolenia. 

Usługa szkoleniowa przeprowadzona została na bardzo wysokim poziomie. Cele usługi zostały osiągnięte. Prowadzący przekazali wiedze i informacje w sposób jasny i zrozumiały.

Wrzesień 2023

Uczestnik szkolenia

EGZAMIN

Szkolenie kończy się egzaminem, który sprawdza zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną z zakresu wymagań normy oraz technik audytowania. Weryfikacja szkolenia będzie przeprowadzona w sposób zapewniający niezależność procesów szkolenia od procesu walidacji.

Certyfikat ze szkolenia to ważne osiągnięcie dla osób pracujących w sektorze lotnictwa. Potwierdza on zdobycie wiedzy w zakresie wymagań SMS oraz najlepszych praktyk przy wdrożeniu w organizacjach.

Nasz certyfikat jest akceptowany firmy z branży lotniczej, kosmicznej oraz obronnej jak również przez organy nadzorujące lotnictwo cywilne w kraju jak i w Unii Europejskiej.

Zainwestuj w swój rozwój zawodowy i uzyskaj ten certyfikat!

FAQ

SMS czyli System Zarządzania Bezpieczeństwem jest wymagany w prawie każdej zatwierdzonej przez EASA czy ULC organizacji lotniczej, są to między innymi: operatorzy linii lotniczych, organizacje obsługowe, organizacje projektujące i produkujące.

To oczywiście zależy od stanowiska i roli jaką pełni się w organizacji lotniczej. Osoby odpowiedzialne za SMS w organizacji powinny mieć certyfikat poświadczający odbycie szkolenia z SMS.

Widzisz potrzebę zmian w Twojej firmie?

Chcesz poprawić jej funkcjonowanie i działać na rzecz jej rozwoju?
Pragniesz dzięki temu zyskać Klientów i zwiększyć zyski?
Wdrożenie poszczególnych systemów ISO jest skutecznym i sprawdzonym rozwiązaniem.

Poznaj naszą ofertę.
Zapraszamy do kontaktu!