Logo RnD.Aero

Wdrożenie ISO 27001

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Nie tylko wysoka jakość produktów lub usług to rzecz na którą zwracają uwagę klienci. Coraz częściej, szczególnie przy przekazywaniu poufnych danych ważne jest aby nasz kontrahent dbał o nie. Potwierdzeniem bezpieczeństwa danych przekazywanych nam przez klienta jest posiadanie certyfikatu ISO 27001. 

Wdrożenie poszczególnych systemów ISO nie tylko poprawi funkcjonowanie Twojej firmy i zwiększy jej prestiż, ale przede wszystkim wpłynie na zaufanie Klientów – zwłaszcza tych, którzy z oferty będą korzystać po raz pierwszy przekazują wrażliwe informacje.

Wdrożenie ISO 27001​

Branża IT, medyczna czy finansowa wymaga przekazania poufnych danych , dlatego ważne są pewne i sprawdzone rozwiązania, zaś przechowywanie i przetwarzanie informacji musi spełniać najwyższe normy bezpieczeństwa. Możliwe jest to między innymi dzięki wdrożeniu ISO 27001, które uwiarygadniają działania, podnoszą kwalifikacje i sprawiają, że  możliwe jest zagwarantowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji. Aby zapewnienia o bezpieczeństwie danych były wiarygodne i rzetelne, muszą być potwierdzone certyfikatem normy ISO 27001.

ISO 27001 – czym jest?

ISO 27001 to norma, która zawiera wytyczne dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji, a także wymagania techniczne dla nich. Została utworzona po to, by ujednolicić standardy obowiązujące w firmach i organizacjach na całym świecie. Dotyczy ona takich kwestii, jak organizacja pracy, nadzór nad dokumentacją, stosowane zabezpieczenia, przebieg poszczególnych procesów, obsługa klientów. Ponadto określone zostały wymagania techniczne, które powinien spełniać personel, lokal, poszczególne nośniki danych, sprzęt oraz jak powinno przebiegać postepowanie z informacjami i danymi.

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie sprawia, że podmiot może ubiegać się o certyfikat. Należy wspomnieć, że ISO 27001 jest niejako uzupełnieniem ISO 9001 i choć są to standardy od siebie niezależne, to niekiedy posiadanie certyfikacji ISO 27001 jest wymagane przez klientów – a już w branży przetwarzającej wrażliwe informacje szczególnie.

Wymagania normy ISO 27001

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO 27001 jest najlepszym sposobem na potwierdzenie nie tylko kompetencji i jakości świadczonych usług ale przede wszystkim jest gwarancją bezpieczeństwa cennych informacji przekazywanych przez klienta.

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie audytu przedwdrożeniowego, który zidentyfikuje obszary wymagające poprawy. Kolejnym krokiem jest opracowanie dokumentacji SZBI i przeszkolenie personelu z jej praktycznego wykorzystywania w codziennej pracy. Po rozpoczęciu korzystania z procedur należy przeprowadzić audyt wewnętrzny na okoliczność wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Jeśli uznamy że organizacja jest gotowa do audytu, jednostka certyfikacyjna przeprowadza u nas audyt i po jego pozytywnym przejściu otrzymujemy certyfikat ISO 27001.

Norma ta określa wymagania dotyczące zarówno opracowania systemu, jego wdrożenia, jak również warunki, które muszą zostać spełnione, by uznane zostały stosowane zabezpieczenia. Wymagania te odnoszą się przede wszystkim do kompetencji pracowników, kontroli i jakości sprzętu pomiarowego, parametrów jego działania, a także jego użytkowania i przechowywania. Obszerne warunki dotyczą poszczególnych metod i procesów badawczych oraz ich stosowania – poboru prób, przygotowania i przeprowadzania badań, raportowania wyników. Norma ta zawiera także wymagania odnoszące się do kontaktów z klientami, przebiegu zakupów, korzystania z usług podwykonawców i wiele innych.

Kompleksowe wdrożenie ISO 27001

Norma ISO 27001 to wytyczne właściwe dla wszystkich firm i organizacji, funkcjonujących zarówno jako podmioty niezależne, jak i będące częścią danej organizacji czy spółkami zależnymi JST.

Zajmujemy się kompleksowym wsparciem organizacji w ramach wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmach i organizacjach, zgodnego z wymogami normy ISO/IEC 27001.

Wśród etapów wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnym z  ISO27001 wymienić możemy przede wszystkim:

 • Wstępny audyt – będący dokładną analizą działań i procesów zachodzących w firmie, a także przeglądem dokumentów i ustaleniem czynności, które należy podjąć w celu spełnienia wymogów normy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie zgodnie z wytycznymi ISO 27001;
 • Dokumentacja – opracowanie odpowiednich procedur, instrukcji oraz innych dokumentów koniecznych do wdrożenia zasad postępowania i ich nadzorowania, w tym opracowanie Księgi Jakości;
 • Wdrożenie i szkolenie pracowników – wprowadzenie odpowiednich zmian organizacyjnych, po czym przedstawienie pracownikom nowych regulacji i działań regulujących system zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie;
 • Audyt wewnętrzny – kontrola mająca na celu sprawdzenie, czy system  ISO 27001 wdrożony w firmie spełnia wymagania normy;
 • Działania korygujące i doskonalące – poprawa wykrytych błędów oraz analiza funkcjonowania wdrożonego systemu
 • Certyfikacja – złożenie formalnego wniosku o certyfikację i pozytywne przejście audytu certyfikującego.
 •  
 

Korzyści płynące z ISO 27001

 • Usprawnienie działania przedsiębiorstwa;
 • Zwiększenie zaufania klientów;
 • Wykazanie, że stosowane zabezpieczenia są zgodne z obowiązującymi standardami;
 • Potwierdzenie kompetencji pod względem technicznym;
 • Możliwość podnoszenia jakości usług i produktów;
 • Wzrost prestiżu firmy;

Widzisz potrzebę zmian w Twojej firmie?

Chcesz poprawić jej funkcjonowanie i działać na rzecz jej rozwoju?
Pragniesz dzięki temu zyskać Klientów i zwiększyć zyski?
Wdrożenie poszczególnych systemów ISO jest skutecznym i sprawdzonym rozwiązaniem.

Poznaj naszą ofertę.
Zapraszamy do kontaktu!