Logo RnD.Aero

Audyt ISO45001

BHP zgodnie z normą ISO 45001

Efektywność pracy to podstawa, ale równie ważnym czynnikiem jest bezpieczeństwo, nie tylko produktów ale i Twoich pracowników. Każda firma musi spełniać wymogi BHP, ale klienci coraz bardziej cenią sobie certyfikat ISO45001, który potwierdza spełnienie wszystkich wymogów BHP. 

Wdrożenie ISO45001 powinno rozpocząć się audytem, który zidentyfikuje luki i słabe strony firmy pod względem BHP. 

A jeśli ISO45001 jest już wdrożone audyt może sprawdzić gotowość do certyfikacji i wykryć niezgodności jeszcze przed jednostką certyfikującą co pozwoli na sprawniejsze uzyskanie certyfikatu.

Mam już certyfikat ISO45001, i po co mi audyt?

Jeśli firma posiada już certyfikowany system, niezależny audyt wewnętrzy wykonywany przez audytora z zewnątrz będzie dodatkowym spojrzeniem na firmę i jej procedury z innego punktu widzenia. Świeże spojrzenie na firmę zawsze owocuje wykryciem miejsc czekających na udoskonalenie i procesów na zwiększenie ich efektywności.

Cele audytów:

 • weryfikacja zgodności z przepisami BHP;
 • sprawdzenie spełnienia wymagań normy ISO 45001:2018;
 • weryfikacja aktualności dokumentacji;
 • zwiększenie świadomości w zakresie BHP;
 • doskonalenie procedur i instrukcji.

Opis audytu:

Audyt ISO 45001 to szansa na poprawę jakości pracy i zwiększenie bezpieczeństwa pracowników. Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twój system zarządzania BHP spełnia międzynarodowe standardy, skorzystaj z naszej oferty audytu ISO 45001. Nasz zespół składa się z doświadczonych i certyfikowanych audytorów, którzy dokładnie przeanalizują dokumentację, procesy i praktyki w Twojej organizacji.

Audyt ISO 45001 obejmuje następujące etapy:

 • Wstępne spotkanie z przedstawicielami organizacji, na którym omawiane są cele, zakres i harmonogram audytu.
 • Przegląd dokumentacji systemu zarządzania BHP, w tym polityki, procedury, instrukcje i zapisy.
 • Obserwacja warunków pracy i rozmowy z pracownikami na różnych stanowiskach i poziomach odpowiedzialności.
 • Ocena stopnia spełnienia wymagań normy ISO 45001 oraz identyfikacja mocnych i słabych stron systemu.
 • Podsumowanie wyników audytu, w tym wskazanie niezgodności i rekomendacji poprawy.
 • Przygotowanie raportu z audytu, który zawiera szczegółowe informacje o przeprowadzonych działaniach, ocenie systemu i zaleceniach.

Audyt ISO 45001 to inwestycja w rozwój Twojej organizacji. Dzięki niemu możesz podnieść standardy pracy, zmniejszyć ryzyko wypadków i chorób zawodowych, a także poprawić wizerunek firmy na rynku. Nie zwlekaj i zamów audyt ISO 45001 już dziś. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej ofercie.

Więcej informacji pod telefonem
mob. +48 502 704 605

Widzisz potrzebę zmian w Twojej firmie?

Chcesz poprawić jej funkcjonowanie i działać na rzecz jej rozwoju?
Pragniesz dzięki temu zyskać Klientów i zwiększyć zyski?
Wdrożenie poszczególnych systemów ISO jest skutecznym i sprawdzonym rozwiązaniem.

Poznaj naszą ofertę.
Zapraszamy do kontaktu!