Logo RnD.Aero

Audyt Technologiczny

ocena cyfryzacji procesów

Audyt technologiczny ma na celu ocenę stanu i funkcjonowania systemów informatycznych oraz stopnia cyfryzacji procesów w organizacji. Celem audytu jest zidentyfikowanie mocnych i słabych stron infrastruktury, zgodności z obowiązującymi standardami i regulacjami, oraz potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i wydajności. Audyt technologiczny może być przeprowadzany przez zewnętrzną firmę specjalizującą się w tej dziedzinie lub przez wewnętrzny zespół ekspertów. W tym artykule przedstawimy, na czym polega audyt technologiczny, jakie są jego korzyści i jak go przeprowadzić.

Jak przeprowadzić audyt technologiczny?

Audyt technologiczny składa się z kilku etapów, które obejmują analizę dokumentacji, przegląd systemów i aplikacji, przegląd infrastruktury oraz testy bezpieczeństwa. Na początku audytor powinien zapoznać się z celami i zakresem audytu, a także z charakterem i specyfiką działalności organizacji. Następnie należy zgromadzić i przeanalizować dokumentację dotyczącą polityki oraz procedur, infrastruktury i oprogramowania oraz raporty z poprzednich audytów.

Kolejnym krokiem jest przegląd systemów i aplikacji, który polega na sprawdzeniu ich aktualności, funkcjonalności, zgodności z wymaganiami biznesowymi i regulacyjnymi, oraz integracji z innymi elementami infrastruktury IT. Audytor powinien również przeprowadzić sprawdzenie infrastruktury produkcyjnej wykorzystywanej w firmie. Audytor powinien również ocenić ryzyko wystąpienia awarii, błędów lub utraty danych w systemach i aplikacjach. W tym celu może wykorzystać narzędzia diagnostyczne, symulacje, testy penetracyjne lub inne metody badawcze.

Następnie audytor powinien przeprowadzić, jeśli były zaplanowane, testy bezpieczeństwa i wydajności systemów i aplikacji, aby sprawdzić ich odporność na ataki zewnętrzne i wewnętrzne, a także na obciążenia i zmiany warunków pracy. Testy bezpieczeństwa mają na celu wykrycie luk i podatności w systemach i aplikacjach, które mogą być wykorzystane przez hakerów lub pracowników nieuczciwych do uzyskania dostępu do poufnych informacji lub zakłócenia działania organizacji. Testy wydajności mają na celu zmierzenie czasu reakcji, przepustowości, dostępności i niezawodności systemów i aplikacji w różnych scenariuszach użytkowania.

Ostatnim krokiem powinna być weryfikacja narzędzi informatycznych używanych w firmie ale utrzymywanych przez inne firmy. Na tym etapie powinna nastąpić weryfikacja serwisów on-line i wszystkich aplikacji modelu SaaS. Jest to też odpowiedni moment do audytu wszystkich dostawców usług informatycznych od dostawcy Internetu zaczynając po dostawcę serwerów czy kont mailowych i hostingowych. Sprawdzenie bezpieczeństwa domen i subdomen.

Zakończenie audytu technologicznego

Po zakończeniu audytu audytor powinien sporządzić raport z wynikami audytu technologicznego, który powinien zawierać następujące elementy: podsumowanie celów i zakresu audytu, opis metodologii i narzędzi użytych w audycie, ocenę stanu i funkcjonowania infrastruktury IT, identyfikację mocnych i słabych stron systemów i aplikacji, wykaz znalezionych problemów i zagrożeń dla bezpieczeństwa i wydajności, oraz rekomendacje dotyczące poprawy infrastruktury IT. Raport powinien być napisany w jasny i zrozumiały sposób, a także być oparty na dowodach i danych uzyskanych w trakcie audytu. Znalezione niezgodności i rekomendacje powinny być przypisane do konkretnych osób z ustaleniem terminu ich realizacji.

Wśród etapów audytu technologicznego wymienić możemy przede wszystkim:

  • Zaplanowanie audytu i poinformowanie wszystkich zainteresowanych
  • Przygotowanie do audytu
  • Audyt dokumentacji
  • Audyt na miejscu
  • Przygotowanie raportu 
  • Prezentacja raportu
  • Wykonanie działań korygujących i doskonalących

Korzyści płynące z audytu technologicznego:

Więcej informacji pod telefonem
mob. +48 502 704 605

Widzisz potrzebę zmian w Twojej firmie?

Chcesz poprawić jej funkcjonowanie i działać na rzecz jej rozwoju?
Pragniesz dzięki temu zyskać Klientów i zwiększyć zyski?
Wdrożenie poszczególnych systemów ISO jest skutecznym i sprawdzonym rozwiązaniem.

Poznaj naszą ofertę.
Zapraszamy do kontaktu!