Logo RnD.Aero

Szkolenie - Audytor wewnętrzny AS9100

zgodnie z wymaganiami AS9100 i ISO 9001

Cel szkolenia: Korzyścią z uczestnictwa w szkoleniu jest poznanie metod audytowania. Uczestnicy podczas szkolenia nabędą wiedze i umiejętności do zastosowania ich w praktyce – zaczynając od planowania audytów przez przeprowadzanie audytu, kończąc na przygotowaniu raportu oraz zamknięciu działań poaudytowych. Zdobyta wiedza i umiejętności, pozwolą identyfikować obszary do poprawy i doskonalić System Zarządzania Jakością zgodny z AS9100.

Czas trwania Szkolenia:

24 godziny – 3 dni po 8 godzin szkoleniowe dziennie

Oczekiwane efekty uczenia się:

Group 85

Zdobycie wiedzy z zakresu wymagań normy AS 9100 oraz  normie ISO 9001.

2

Zdobycie wiedzy z zakresu metod i technik audytowania.

Group 87

Zdobycie wiedzy z zakresu efektywnego zarządzania audytami w przedsiębiorstwie lotniczym z zachowaniem zgodności AS 9100 oraz ISO 9001.

3

Zdobycie wiedzy z zakresu podstawowych narzędzi
informatycznych do zarządzania i przeprowadzania audytów.

Group 89

Zdobycie umiejętności niezbędnych do praktycznej identyfikacji i oceny niezgodności, zgodnie
z wymaganiami normy AS9100 oraz ISO 9001.

Audytor wewnętrzny AS9100.

Opis szkolenia:

Audyty wewnętrzne to jeden z ważniejszych elementów każdego Systemu Zarządzania, nie inaczej jest w Systemach Zarządzania Jakością zgodnych z AS9100. Audyty wewnętrzne służą do doskonaleniu i zwiększeniu efektywności procesów.

Aby efekty audytu wewnętrznego przynosiły korzyści dla firmy, niezbędna jest wiedza i umiejętności w zakresie ich planowania i przeprowadzania. Niniejsze szkolenie pozwoli na zdobycie zarówno wiedzy jak i praktycznej umiejętności planowania i przeprowadzania audytów. W ramach przeprowadzania audytów przedstawimy sposoby weryfikacji procesów oraz identyfikacji niezgodności, klasyfikacji niezgodności oraz ich formułowania. Ponadto dowiesz się jak zarządzać niezgodnościami, czyli jak oceniać propozycję ich korygowania oraz skutecznego zamykania niezgodności. 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu jest więcej, nasze ćwiczenia praktyczne pozwolą Ci lepiej zrozumieć źródła niezgodności oraz identyfikować wpływ na inne aspekty działalności firmy. 

Zdobyta wiedza i kompetencje, pozwolą doskonalić Systemy Zarządzania Jakością oraz zwiększać jakość i efektywność pracy.

Podczas szkolenia przedstawimy również nowoczesne metody prowadzenia audytów z wykorzystaniem narzędzi QMS.

Do kogo skierowane jest szkolenie:

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem m.in.: kierownictwo Organizacji, Pełnomocnicy ds. Jakości, Inżynierowie Jakości osoby prowadzące ocenę ryzyka. Audytorzy normy AS9100/AS9110/AS9120 i ISO 9001.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do normy AS9100. Powiązanie z normą ISO 9001. Podstawowe pojęcia
 2. Miejsce normy AS9100 w lotnictwie. Powiązania z Europejskimi przepisami prawa lotniczego
 3. Wprowadzenie do procesu audytu wewnętrznego. Podstawowe pojęcia związane z audytem
 4. Ukierunkowanie na audyt procesów
 5. Omówienie wymagań normy AS9100D w kontekście audytu
 6. Role personelu Organizacji powiązane z audytem
 7. Kluczowe kompetencje audytora
 8. Przygotowanie audytu wewnętrznego
 9. Wykonanie audytu wewnętrznego
 10. Omówienie przykładowych niezgodności z audytu
 11. Działania poaudytowe
 12. Podsumowanie

Opinie klientów

Nasze szkolenie Audytor wewnętrzny AS9100 zostało bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników szkolenia. 

Szkolenie było przeprowadzone w sposób profesjonalny. Prowadzący szkolenie w sposób rzetelny i bardzo przystępny omówili zagadnienia teoretyczne, prezentując je na wielu praktycznych przykładach. Wiedza z zakresu szkolenia przekazana było jasno i zrozumiale. Szkolenie odbyło się zdalnie ze względu na sytuację zagrożenia epidemicznego i charakteryzowało się doskonałą organizacją. Nie zabrakło też czasu na zadawanie pytań i wyjaśnianie wszelkich wątpliwości. Uczestnicy szkolenia bardzo wysoko ocenili poziom merytoryczny szkolenia oraz jakość przekazanych przez RnD.Aero materiałów szkoleniowych. Prowadzący wykazali się dużym zaangażowaniem oraz umiejętnością przekazywania wiedzy w formie zrozumiałej dla uczestników szkoleń. Zdecydowanie rekomenduję szkolenia prowadzone przez firmę RnD.Aero Sp. z o.o.

Czerwiec 2021

Uczestnik szkolenia

EGZAMIN

Szkolenie kończy się egzaminem, który sprawdza zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną z zakresu wymagań normy oraz technik audytowania. Weryfikacja szkolenia będzie przeprowadzona w sposób zapewniający niezależność procesów szkolenia od procesu walidacji.

Certyfikat ze szkolenia Audytor Wewnętrzny AS9100 to ważne osiągnięcie dla osób pracujących w sektorze lotnictwa. Potwierdza on zdobycie wiedzy w zakresie wymagań normy oraz technik przeprowadzania audytów wewnętrznych w organizacjach lotniczych działających zgodnie ze standardem AS/EN 9100 rewizja D.

Nasz certyfikat jest akceptowany firmy z branży lotniczej, kosmicznej oraz obronnej jak również przez organy nadzorujące lotnictwo cywilne w kraju jak i w Unii Europejskiej.

Zainwestuj w swój rozwój zawodowy i uzyskaj ten certyfikat!

FAQ

Standard AS9100 jest stosowany nie tylko w branży lotniczej, ale również w branży kosmicznej oraz obronnej.

Tak, nasze szkolenie obejmuje również wymagania ISO9001:2015, dlatego też po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników będzie miał wiedzę jak przeprowadzić audyt wewnętrzny organizacji, w której wdrożone jest ISO9001:2015.

Trudno wymienić wszystkie cechy dobrego audytora w tak krótkim tekście, ale najważniejsze z nich to:

 • obiektywizm
 • komunikatywność
 • asertywność
 • myślenie analityczne
 • etyka
 • znajomość branży i dobrych praktyk

Do tych cech można dołożyć jeszcze doświadczenie zawodowe w branży oraz kompetencje techniczne. Ale w tym zakresie można zawsze posiłkować się ekspertem technicznym podczas audytu.

Wybrana wartość: 1
Prosimy o podanie danych firmy.

Widzisz potrzebę zmian w Twojej firmie?

Chcesz poprawić jej funkcjonowanie i działać na rzecz jej rozwoju?
Pragniesz dzięki temu zyskać Klientów i zwiększyć zyski?
Wdrożenie poszczególnych systemów ISO jest skutecznym i sprawdzonym rozwiązaniem.

Poznaj naszą ofertę.
Zapraszamy do kontaktu!