Kategoria Baza WIedzy

Koszty jakości – Koszty złej jakości

Koszty jakości – Koszty złej jakości

Celem każdego z przedsiębiorstw oferujących swoje produkty i usługi powinno być dbanie o jak najwyższą ich jakość oraz zadowolenie Klienta. Koszty niskiej jakości produktów lub usług w przedsiębiorstwach mogą przekroczyć nawet 40% kosztów jego działalności, gdyż dużo czasu przeznacza się…

Lean Management

Lean Management jest to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem oparta na tzw. szczupłym zarządzaniu”. Jej głównym celem i założeniami jest upraszczanie procesów wewnętrznych przy jednoczesnym eliminowaniu marnotrawstwa oraz zwiększeniu wydajności i maksymalizacji wartości dla Klientów.  Lean management rozwinął się opierając na zasadach…

Jak uzyskać wpis do Bazy Usług Rozwojowych?

wpis do Bazy Usług Rozwojowych

Wpis do Bazy Usług Rozwojowych – co warto wiedzieć? Baza Usług Rozwojowych w skrócie BUR to internetowa platforma działająca pod adresem uslugirozwojowe.gov.pl, łącząca dostawców usług rozwojowych (szkoleń, doradztwa, studiów podyplomowych) z osobami i firmami zainteresowanymi podnoszeniem swoich kwalifikacji i kompetencji.…

Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania

Czym jest System Zarządzania? System Zarządzania opisuje sposób funkcjonowania oraz wewnętrznej organizacjiprzedsiębiorstwa, w tym struktur i procesów w celu prawidłowego działania, zapewnieniapłynności i osiągania zamierzonych celów i wyników. Obecnie nowoczesne systemy zarządzania działają zgodnie z cyklem PDCA, czyli Planuj,Wykonaj, Sprawdź…

Ile kosztuje wdrożenie ISO 9001:2015 w firmie?

Ile kosztuje wdrożenie ISO 9001:2015 w firmie

Wiele przedsiębiorstw przed podjęciem decyzji o wdrożeniu ISO 9001 zadaje sobie pytanie, ilewynosi koszt wdrożenia. Odpowiedź na to pytanie jest trudna i niejednoznaczna, gdyż zależy odbardzo wielu czynników, które mają wpływ na ostateczną cenę. Wybór odpowiedniej firmy konsultingowej do wdrożenia…

Jak zwiększyć efektywność szkoleń?

Jak zwiększyć efektywność szkoleń?

W dzisiejszych czasach wiele firm stara się urozmaicać szkolenia tak aby uczestnicy byli bardziej zaangażowani i chętniej uczestniczyli w nich. Dlatego staramy się urozmaicać szkolenia, jednym z przykładów jest wykorzystanie elementów gier do zwiększenia zaangażowania i pobudzania do nauki. Szkolenie…