Obrazek domyślny

tomasz@websin.pl

Koszty jakości – Koszty złej jakości

Koszty jakości – Koszty złej jakości

Celem każdego z przedsiębiorstw oferujących swoje produkty i usługi powinno być dbanie o jak najwyższą ich jakość oraz zadowolenie Klienta. Koszty niskiej jakości produktów lub usług w przedsiębiorstwach mogą przekroczyć nawet 40% kosztów jego działalności, gdyż dużo czasu przeznacza się…

Lean Management

Lean Management jest to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem oparta na tzw. szczupłym zarządzaniu”. Jej głównym celem i założeniami jest upraszczanie procesów wewnętrznych przy jednoczesnym eliminowaniu marnotrawstwa oraz zwiększeniu wydajności i maksymalizacji wartości dla Klientów.  Lean management rozwinął się opierając na zasadach…