Logo RnD.Aero

Audyt ISO14001

Dbałość o środowisko naturalne

Ochrona środowiska to nie tylko obowiązek, ale też szansa na poprawę wizerunku i konkurencyjności firmy. Każda organizacja musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, ale świadomi klienci coraz bardziej doceniają certyfikat ISO 14001, który potwierdza efektywne i odpowiedzialne zarządzanie środowiskowe.

Aby uzyskać certyfikat ISO 14001, musisz wdrożyć System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ), który pozwoli Ci monitorować i kontrolować aspekty środowiskowe związane z Twoją działalnością i ocenić ich wpływ na środowisko. Aby Ci w tym pomóc, możesz skorzystać z audytu ISO 14001, który zidentyfikuje mocne i słabe strony Twojej firmy oraz SZŚ, a także szanse i zagrożenia dla ciągłego doskonalenia.

Jakie są korzyści z audytu ISO45001?

Audyt ISO 14001 możesz zlecić zewnętrznej jednostce certyfikującej, audytorom wewnętrznym lub niezależnym ekspertom. Audyt ISO 14001 pomoże Ci sprawdzić gotowość do certyfikacji i wykryć niezgodności jeszcze przed jednostką certyfikującą, co pozwoli Ci zaoszczędzić czas i pieniądze. Audyt ISO 14001 pomoże Ci również poprawić wydajność środowiskową, spełnić obowiązki prawne i inne wymagania dotyczące ochrony środowiska, a także budować reputację i zaufanie klientów.

Cele audytów:

 • weryfikacja zgodności z przepisami krajowymi i Unii Europejskiej;
 • sprawdzenie spełnienia wymagań normy ISO 14001:2015;
 • weryfikacja aktualności dokumentacji;
 • zwiększenie świadomości w zakresie ochrony środowiska;
 • doskonalenie procedur i instrukcji.

 

Audyt ISO 14001 pomaga spełnić obowiązki prawne firmy w zakresie ochrony środowiska.  Pomaga oszczędzać koszty i zwiększać konkurencyjność, poprzez lepsze zarządzanie zasobami i odpadami, a także zmniejszenie ryzyka kar i sankcji za niezgodność z przepisami.

Audyt ISO 14001 obejmuje następujące etapy:

 • Zaplanowanie audytu,  jego celu i zakresu
 • Spotkanie otwierające z pracownikami firmy, na którym omawiane są cele, zakres i harmonogram audytu.
 • Przegląd dokumentacji, w tym polityki, procedury, instrukcje i zapisy.
 • Zebranie i analiza dowodów audytowych, takich jak dokumenty, dane, obserwacje i wywiady z personelem i kierownictwem organizacji.
 • Podsumowanie wyników audytu, w tym wskazanie niezgodności i rekomendacji poprawy.
 • Przygotowanie raportu z audytu, który zawiera szczegółowe informacje o przeprowadzonych działaniach, ocenie systemu i zaleceniach.

Audyt ISO 14001 to inwestycja w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój Twojej organizacji. Dzięki niemu możesz poprawić wydajność środowiskową, zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia i naruszenia przepisów, a także poprawić reputację firmy na rynku. Nie zwlekaj i zamów audyt ISO 14001 już dziś. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o naszej ofercie.

Więcej informacji pod telefonem
mob. +48 502 704 605

Widzisz potrzebę zmian w Twojej firmie?

Chcesz poprawić jej funkcjonowanie i działać na rzecz jej rozwoju?
Pragniesz dzięki temu zyskać Klientów i zwiększyć zyski?
Wdrożenie poszczególnych systemów ISO jest skutecznym i sprawdzonym rozwiązaniem.

Poznaj naszą ofertę.
Zapraszamy do kontaktu!