Szkolenie Audytor Wewnętrzny EASA Part 21

Czas trwania: 24 godziny
Miejsce szkolenia: Jasionka lub Rzeszów

Głównym celem usługi jest zapoznanie uczestników z metodami audytowania. Podczas szkolenia zdobędziesz wiedzę jak:
– przygotować się do przeprowadzenia audytu wewnętrznego
– zaplanować audyt
– przeprowadzić audyt
– sporządzić raport z audytu
– sformułować niezgodności
– nadzorować system

Szczegółowy opis szkolenia:
Zapraszamy państwa na szkolenie audytor wewnętrzny Part 21. Szkolenie to przybliży Państwu wymagania Part 21 oraz metodykę przeprowadzania audytów wewnętrznych zgodnie z wytycznymi w ISO 19011. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę
i umiejętności niezbędne do przeprowadzania audytów wewnętrznych w Organizacjach Part 21 – POA i DOA. Szkolenie bazuje na podejściu do procesu audytu opisanym w normie ISO19011. Szkolenie dostosowano do zmiany 5 przepisów EASA Part 21.

Trener:

Karol Urban

Ponad 10 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w branży lotniczej:

 • Pełnomocnik ds. SZJ ISO 9001/ AS 9100
 • Audytor ISO9001, ISO27001, AS9100, AS9120 oraz Part 21
 • Kierownik Jakości w Part 21 G POA
 • Head of ISM
 • Head of DOA
 • Doświadczenie w pracy w Organizacjach obsługowych EASA Part M/F, EASA Part 145
 • Znajomość przepisów technicznych z dziedziny lotnictwa CS-25/FAR-25, CS-23/FAR-25, CS-P

Ramowy Program Szkolenia:

1. Struktura europejskich przepisów prawa lotniczego.
2. Struktura przepisów EASA Part 21.
3. Podstawowe pojęcia związane z Part 21: Zdatność do Lotu, Zgodność Operacyjna, Wyroby Lotnicze, Certyfikat Typu, Uzupełniający Certyfikat Typu, Zmiany w Certyfikacie Typu, Instrukcje Zapewnienia Ciągłej Zdatności do Lotu, ETSO, Naprawa, Wymagania Ochrony Środowiska.
4. Wprowadzenie do procesu audytu wewnętrznego. Podstawowe pojęcia związane z audytem.
5. Podejście procesowe do audytu wewnętrznego.
6. Omówienie wymagań Part 21 w kontekście audytu.
7. Przepisy EASA Part 21 – Podczęść G
8. Przepisy EASA Part 21 – Podczęść J
9. Przepisy EASA Part 21 – Procedura Certyfikacji Wyrobów Lotniczych
10. Przepisy EASA Part 21 – Procedura uzyskania Uzupełniającego Certyfikatu Typu (STC)
11. Przepisy EASA Part 21 – Procedura Certyfikacji Części i Akcesoriów do wyrobów lotniczych
12. Przepisy EASA Part 21 – Procedura Certyfikacji Napraw
13. Przepisy EASA Part 21 – Procedura Znakowania Wyrobów Lotniczych, części i akcesoriów
14. Dokumentacja towarzysząca wyrobom lotniczym – informacje dla Organizacji Part 21
15. Role personelu Organizacji powiązane z audytem
16. Kluczowe kompetencje audytora
17. Przygotowanie audytu wewnętrznego
18. Wykonanie audytu wewnętrznego
19. Omówienie przykładowych niezgodności z audytu
20. Działania poaudytowe
21. Ćwiczenia praktyczne z zakresu audytowania

• Tworzenie harmonogramu audytów wewnętrznych
• Planowanie audytu wewnętrznego
• Przygotowanie listy pytań audytowych
• Symulacja audytu
• Działania poaudytowe

22. Egzamin końcowy

Efekty uczenia się:

Głównym celem usługi jest zapoznanie uczestników z metodami audytowania. Podczas szkolenia zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • Znajomości wymagań przepisów EASA Part 21.
 • Merytoryczne przygotowanie do przeprowadzenia audytów wewnetrznych
 • Nabycie umiejętności przygotowania oraz przeprowadzenia audytu wewnętrznego
 • Nabycie umiejetności przygotowania oraz przeprowadzenia audytu drugiej strony ( dostawców)
 • Umiejetność prawidłowego raportowania wyników audytu