Szkolenie Audytor Wewnętrzny EASA Part 21

Czas trwania: 24 godziny
Miejsce szkolenia: Jasionka, Rzeszów, Kraków, Wrocław, Warszawa, Katowice, Łódź.

W przypadku szkolenia zamkniętego, szkolenie może zostać przeprowadzone w siedzibie zamawiającego.

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami audytowania organizacji lotniczych. Podczas szkolenia zdobędziesz wiedzę jak:
– przygotować się do przeprowadzenia audytu wewnętrznego
– zaplanować audyt
– przeprowadzić audyt
– sporządzić raport z audytu
– sformułować niezgodności
– nadzorować system

Szczegółowy opis szkolenia:
Zapraszamy państwa na szkolenie audytor wewnętrzny Part 21. Szkolenie to przybliży Państwu wymagania Part 21 oraz metodykę przeprowadzania audytów wewnętrznych zgodnie z wytycznymi w ISO 19011. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do przeprowadzania audytów wewnętrznych w Organizacjach Part 21 – POA i DOA. Szkolenie bazuje na podejściu do procesu audytu opisanym w normie ISO19011. Szkolenie dostosowano do najnowszej zmiany przepisów EASA Part 21.

Efekty uczenia się:

Głównym celem usługi jest zapoznanie uczestników z metodami audytowania. Podczas szkolenia zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • Znajomości wymagań przepisów EASA Part 21.
 • Merytoryczne przygotowanie do przeprowadzenia audytów wewnętrznych.
 • Nabycie umiejętności przygotowania oraz przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
 • Nabycie umiejętności przygotowania oraz przeprowadzenia audytu drugiej strony ( dostawców).
 • Umiejętność prawidłowego raportowania wyników audytu.

Ramowy Program Szkolenia:

 1. Struktura europejskich przepisów prawa lotniczego.
 2. Struktura przepisów EASA Part 21.
 3. Podstawowe pojęcia związane z Part 21: Zdatność do Lotu, Zgodność Operacyjna, Wyroby Lotnicze, Certyfikat Typu, Uzupełniający Certyfikat Typu, Zmiany w Certyfikacie Typu, Instrukcje Zapewnienia Ciągłej Zdatności do Lotu, ETSO, Naprawa, Wymagania Ochrony Środowiska.
 4. Wprowadzenie do procesu audytu wewnętrznego. Podstawowe pojęcia związane z audytem.
 5. Podejście procesowe do audytu wewnętrznego.
 6. Omówienie wymagań Part 21 w kontekście audytu.
 7. Przepisy EASA Part 21 – Podczęść G
 8. Przepisy EASA Part 21 – Podczęść J
 9. Przepisy EASA Part 21 – Procedura Certyfikacji Wyrobów Lotniczych
 10. Przepisy EASA Part 21 – Procedura uzyskania Uzupełniającego Certyfikatu Typu (STC)
 11. Przepisy EASA Part 21 – Procedura Certyfikacji Części i Akcesoriów do wyrobów lotniczych
 12. Przepisy EASA Part 21 – Procedura Certyfikacji Napraw
 13. Przepisy EASA Part 21 – Procedura Znakowania Wyrobów Lotniczych, części i akcesoriów
 14. Dokumentacja towarzysząca wyrobom lotniczym – informacje dla Organizacji Part 21
 15. Role personelu Organizacji powiązane z audytem
 16. Kluczowe kompetencje audytora
 17. Przygotowanie audytu wewnętrznego
 18. Wykonanie audytu wewnętrznego
 19. Omówienie przykładowych niezgodności z audytu
 20. Działania poaudytowe
 21. Ćwiczenia praktyczne z zakresu audytowania
  • Tworzenie harmonogramu audytów wewnętrznych
  • Planowanie audytu wewnętrznego
  • Przygotowanie listy pytań audytowych
  • Symulacja audytu
  • Działania poaudytowe
 22. Egzamin końcowy

Dla kogo szkolenie:

 • Pracownicy przedsiębiorstwa branży lotniczej, w szczególności personel działu zarządzania jakością
 • Kadra zarządzająca organizacji lotniczych
 • Pracownicy firm lotniczych mający pracować na stanowisku audytu, którzy chcieliby nabyć kwalifikację umożliwiającą wykonywanie audytów wewnętrznych

 

Trener:

Karol Urban

Ponad 10 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w branży lotniczej:

 • Pełnomocnik ds. SZJ ISO 9001/ AS 9100
 • Audytor ISO9001, ISO27001, AS9100, AS9120 oraz Part 21
 • Kierownik Jakości w Part 21 G POA
 • Head of ISM
 • Head of DOA
 • Doświadczenie w pracy w Organizacjach obsługowych EASA Part M/F, EASA Part 145
 • Znajomość przepisów technicznych z dziedziny lotnictwa CS-25/FAR-25, CS-23/FAR-25, CS-P