Logo RnD.Aero

Szkolenie - Zarządzanie Ryzykiem

zgodnie z wymaganiami AS9100 i ISO 9001

Cel szkolenia: Korzyścią z uczestnictwa w szkoleniu jest poznanie zasad zarządzania ryzykiem i nabycie wiedzy i umiejętności do zastosowania ich w praktyce – zaczynając od planowania działalności Państwa Organizacji, a kończąc na szczegółach związanych z poszczególnymi procesami realizowanymi w Państwa przedsiębiorstwie. Wiedza i umiejętności te, pozwolą Państwu zidentyfikować obecne braki w Państwa Organizacjach, a następnie efektywnie zarządzać ryzykiem, tak aby zabezpieczyć przed jego wystąpieniem interesy Państwa Organizacji.

Czas trwania Szkolenia:

12 godzin – 1 dzień 8 godzin 2 dzień 4 godziny lub 16 godzin 2x po 8 godzin – w zależności od decyzji Klienta.

Oczekiwane efekty uczenia się:

Group 85
Zdobycie wiedzy z zakresu wymagań dotyczących
zarządzania ryzykiem zawartych w normach z rodziny 
AS 9100 oraz w normie ISO 9001.
2
Zdobycie wiedzy z zakresu sposobów praktycznego wdrożenia tych wymagań w praktyce.
Group 87
Zdobycie wiedzy z zakresu efektywnego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, przy wykorzystaniu wymagań norm z rodziny AS 9100 oraz ISO 9001.
3
Zdobycie wiedzy z zakresu podstawowych narzędzi zarządzania ryzykiem w tym FMEA.
Group 89
Zdobycie umiejętności niezbędnych do praktycznego
zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, zgodnie 
z wymaganiami norm z rodziny AS9100 oraz ISO 9001.

Zasady Zarządzania Ryzykiem zgodnie z wymaganiami AS9100 i ISO 9001.

Opis szkolenia:

Podejście do zarządzania ryzykiem, stanowi znaczącą zmianę pomiędzy poprzednimi oraz obecnymi wydaniami norm AS9100 i ISO 9001. Norma wymaga kilkukrotnego podejścia do ryzyka na różnych stopniach szczegółowości i skupiając się na różnych aspektach i czynnikach, które mogą prowadzić do ryzyk – od aspektów związanych z otoczeniem Organizacji, poprzez ogólne prowadzenie działalności gospodarczej, do aspektów związanych z ryzykiem „technicznym” powiązanym z wyrobami, usługami i operacjami w procesach technologicznych. Trzeba też pamiętać, że norma wymaga nie tylko odpowiedniego zarządzania ryzykiem, ale też zarządzania w oparciu o szanse, któe stoją przed Organizacjami, tak aby dążyć do osiągnięcia tych szans. Korzyścią z uczestnictwa w szkoleniu jest poznanie tych aspektów i nabycie wiedzy i umiejętności do zastosowania ich w praktyce – zaczynając od planowania działalności Państwa Organizacji, a kończąc na szczegółach związanych z poszczególnymi procesami realizowanymi w Państwa przedsiębiorstwie. Wiedza i umiejętności te, pozwolą Państwu zidentyfikować obecne braki w Państwa Organizacjach, a następnie efektywnie zarządzać ryzykiem, tak aby zabezpieczyć przed jego wystąpieniem interesy Państwa Organizacji.

Do kogo skierowane jest szkolenie:

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem m.in.: kierownictwo Organizacji, Pełnomocnicy ds. Jakości, Inżynierowie Jakości osoby prowadzące ocenę ryzyka. Audytorzy normy AS9100/AS9110/AS9120 i ISO 9001.

Program szkolenia:

Group 90

Identyfikacja ryzyk

Group 91
Określanie poziomu ryzyka
Group 92
Tworzenie Kontekstu Organizacyjnego
Group 93
Prowadzenie udokumentowanej informacji dotyczącej ryzyk zgodnie z wymaganiami w normach z rodziny AS9100 oraz ISO 9001
Group 94
Określanie działań zapobiegawczych
Group 95
Integracja zarządzania ryzykiem z zarządzaniem procesowym
Group 96
Integracja z pozostałymi systemami zarządzania w Organizacji.
Group 97
Zastosowanie metody FMEA i metody FTA

Opinie klientów

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since
the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since
the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled
it to make a type specimen book. 

Janusz Kowalski

inwestor

EGZAMIN

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since
the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since
the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled
it to make a type specimen book. 

FAQ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Widzisz potrzebę zmian w Twojej firmie?

Chcesz poprawić jej funkcjonowanie i działać na rzecz jej rozwoju?
Pragniesz dzięki temu zyskać Klientów i zwiększyć zyski?
Wdrożenie poszczególnych systemów ISO jest skutecznym i sprawdzonym rozwiązaniem.

Poznaj naszą ofertę.
Zapraszamy do kontaktu!