Logo RnD.Aero

Szkolenie SMS

w organizacjach obsługowych

Szkolenie to ma na celu zapoznanie uczestników z nowymi wymaganiami dla organizacji obsługi technicznej Part 145, wprowadzonymi rozporządzeniem Komisji (UE) 2021/19631. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej, w których omówione zostaną podstawowe pojęcia, cele i korzyści związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem (SMS), a także metody i narzędzia do jego wdrażania i utrzymywania.

Implementacja SMS w Part 145 i CAO

Nazwa szkolenia: Implementacja SMS w organizacjach obsługowych Part 145 i CAO

Najważniejsze informacje: Certyfikowane szkolenie z zakresu wymagań i wdrożenia SMS w organizacjach obsługowych 

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z nowymi wymaganiami dla organizacji obsługi technicznej Part 145, wprowadzonymi rozporządzeniem Komisji (UE) 2021/1963.
 • Przedstawienie uczestnikom podstawowych pojęć, celów i korzyści związanych z systemem zarządzania bezpieczeństwem (SMS).
 • Omówienie metod i narzędzi do wdrażania i utrzymywania SMS w organizacji Part 145.
 • Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy poprzez analizę przykładów dobrych praktyk, rozwiązań i zdarzeń związanych z SMS.
 • Ocena stanu obecnego organizacji, identyfikacja luk i ryzyk, opracowanie planu działań korygujących i zapobiegawczych, a także monitorowanie i mierzenie skuteczności SMS.
 • Przygotowanie uczestników do audytów i inspekcji organów nadzoru w zakresie SMS.
 • Zdobycie uznanego w branży lotniczej certyfikatu ukończenia szkolenia.

Opis szkolenia:

Szkolenie “……………” 

Program kursu:

 • Wprowadzenie do SMS. Podstawowe pojęcia.
 • Wprowadzenie do normy AS9100. Powiązanie z normą ISO 9001.
 • Wprowadzenie do podejścia procesowego. Cykl PDCA.
 • Dokumentacja procesów.
 • Struktura dokumentacji.
 • Role i odpowiedzialności.
 • Pomiary, analiza i ocena funkcjonowania.
 • Ciągłe doskonalenie.
 • Niezgodności.

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej……….

Widzisz potrzebę zmian w Twojej firmie?

Chcesz poprawić jej funkcjonowanie i działać na rzecz jej rozwoju?
Pragniesz dzięki temu zyskać Klientów i zwiększyć zyski?
Wdrożenie poszczególnych systemów ISO jest skutecznym i sprawdzonym rozwiązaniem.

Poznaj naszą ofertę.
Zapraszamy do kontaktu!