Polityka Jakości w Organizacji

Przedsiębiorstwa, których głównym celem jest sprawne funkcjonowanie i efektywne zarządzanie jakością swoich wyrobów lub usług, powinny posiadać opracowaną i wdrożoną Politykę Jakości. Ta udokumentowana informacja stanowi wyznacznik wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością i wskazuje kierunek, w którym podąża firma, aby zapewnić najwyższy stopień jakości wyrobów lub świadczonych usług.

Czym jest Polityka Jakości?

Polityka Jakości jest podstawowym i najwyższej rangi dokumentem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001, który stanowi ogół zamierzeń,  wskazanych kierunków rozwoju oraz ustanowionych celów dotyczących jakości, formalnie wyrażonych przez Najwyższe Kierownictwo.

Jaka powinna być Polityka Jakości?

Polityka Jakości w Organizacji powinna być spójna z jej kierunkiem działania, a także wynikać z misji, wizji i  strategii przedsiębiorstwa. Jest to dokument, który powinien pomagać Najwyższemu Kierownictwu w prowadzeniu organizacji w kierunku doskonalenia jej funkcjonowania. Dlatego, ważne jest, aby Polityka pozwalała zrozumieć cele dotyczące jakości oraz ukierunkować przedsiębiorstwo do orientacji na Klienta, a także ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością. Polityka powinna uwzględniać również zapewnienie odpowiednich zasobów na jej realizację, a także potrzeby i oczekiwania stron zainteresowanych.  Zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015 Polityka Jakości powinna zostać rozpowszechniona w Organizacji oraz być dostępna dla stron zainteresowanych, a także należy ją systematycznie przeglądać  i nadzorować jej aktualność.

Jaką funkcję w przedsiębiorstwie pełni Polityka Jakości?

Polityka Jakości pełni następujące funkcje w Organizacji:

  • wytycza kierunek zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
  • jest wskazówką dla Najwyższego Kierownictwa przy podejmowaniu strategicznych decyzji
  • określa ramy i podstawę Systemu Zarządzania Jakością
  • tworzy ramy do ustanowienia celów jakości
  • promuje zaangażowanie w jakość i kulturę Organizacji
  • prowadzi do ciągłego doskonalenia i osiągania zamierzonych celów
  • stanowi deklarację do spełnienia wymagać prawnych i przepisów
  • umożliwia personelowi lepsze zrozumienie strategii działania organizacji, jej misji, celów oraz zadań.
  • jest deklaracją w oczach Klientów do spełnienia ich potrzeb i oczekiwań.

Jak szybko przygotować dobrą Politykę Jakości?

Najlepiej skorzystać z doświadczenia ekspertów, dajemy Ci do dyspozycji narzędzie do łatwego i profesjonalnego zarządzania Polityką Jakości. Znajdziesz w nim wzór przygotowany przez naszych audytorów i w kilka minut przygotujesz swoją pierwszą profesjonalną Politykę Jakości.