Polityka Jakości w Organizacji

Przedsiębiorstwa, których głównym celem jest sprawne funkcjonowanie i efektywne zarządzanie jakością swoich wyrobów lub usług, powinny posiadać opracowaną i wdrożoną Politykę Jakości. Ta udokumentowana informacja stanowi wyznacznik wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością i wskazuje kierunek, w którym podąża firma, aby zapewnić najwyższy stopień jakości wyrobów lub świadczonych usług.

Czym jest Polityka Jakości?

Polityka Jakości jest podstawowym i najwyższej rangi dokumentem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001, który stanowi ogół zamierzeń,  wskazanych kierunków rozwoju oraz ustanowionych celów dotyczących jakości, formalnie wyrażonych przez Najwyższe Kierownictwo.

Jaka powinna być Polityka Jakości?

Polityka Jakości w Organizacji powinna być spójna z jej kierunkiem działania, a także wynikać z misji, wizji i  strategii przedsiębiorstwa. Jest to dokument, który powinien pomagać Najwyższemu Kierownictwu w prowadzeniu organizacji w kierunku doskonalenia jej funkcjonowania. Dlatego, ważne jest, aby Polityka pozwalała zrozumieć cele dotyczące jakości oraz ukierunkować przedsiębiorstwo do orientacji na Klienta, a także ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością. Polityka powinna uwzględniać również zapewnienie odpowiednich zasobów na jej realizację, a także potrzeby i oczekiwania stron zainteresowanych.  Zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015 Polityka Jakości powinna zostać rozpowszechniona w Organizacji oraz być dostępna dla stron zainteresowanych, a także należy ją systematycznie przeglądać  i nadzorować jej aktualność.

Jaką funkcję w przedsiębiorstwie pełni Polityka Jakości?

Polityka Jakości pełni następujące funkcje w Organizacji:

 • wytycza kierunek zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
 • jest wskazówką dla Najwyższego Kierownictwa przy podejmowaniu strategicznych decyzji
 • określa ramy i podstawę Systemu Zarządzania Jakością
 • tworzy ramy do ustanowienia celów jakości
 • promuje zaangażowanie w jakość i kulturę Organizacji
 • prowadzi do ciągłego doskonalenia i osiągania zamierzonych celów
 • stanowi deklarację do spełnienia wymagać prawnych i przepisów
 • umożliwia personelowi lepsze zrozumienie strategii działania organizacji, jej misji, celów oraz zadań.
 • jest deklaracją w oczach Klientów do spełnienia ich potrzeb i oczekiwań.

Jak szybko przygotować dobrą Politykę Jakości?

Najlepiej skorzystać z doświadczenia ekspertów, dajemy Ci do dyspozycji narzędzie do łatwego i profesjonalnego zarządzania Polityką Jakości. Znajdziesz w nim wzór przygotowany przez naszych audytorów i w kilka minut przygotujesz swoją pierwszą profesjonalną Politykę Jakości.

A co z ISO 27001 lub ISO 45001?

Istnieją różne polityki poza polityką jakości, które organizacje mogą wdrożyć, aby spełnić wymagania norm. Oto kilka przykładów:

 • Polityka środowiskowa: Norma ISO 14001 dotyczy zarządzania środowiskowego i wymaga, aby organizacje opracowały politykę środowiskową, która określa ich zobowiązania wobec ochrony środowiska.
 • Polityka bezpieczeństwa informacji: Norma ISO 27001 dotyczy zarządzania bezpieczeństwem informacji i wymaga, aby organizacje opracowały politykę bezpieczeństwa informacji, która określa ich podejście do zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji.
 • Polityka zarządzania ryzykiem: Norma ISO 31000 dotyczy zarządzania ryzykiem i wymaga, aby organizacje opracowały politykę zarządzania ryzykiem, która określa ich podejście do identyfikowania, analizowania i zarządzania ryzykiem.
 • Polityka jakości usług: Norma ISO 20000-1 dotyczy zarządzania usługami IT i wymaga, aby organizacje opracowały politykę jakości usług, która określa ich podejście do zapewnienia jakości usług IT.
 • Polityka bezpieczeństwa żywności: Norma ISO 22000 dotyczy zarządzania bezpieczeństwem żywności i wymaga, aby organizacje opracowały politykę bezpieczeństwa żywności, która określa ich podejście do zapewnienia bezpieczeństwa żywności.
  Mam nadzieję, że to pomogło!