Kto wydaje certyfikat ISO?

Normy z serii ISO są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych standardów międzynarodowych, które dotyczą systemów zarządzania w przedsiębiorstwach. Certyfikacja systemu zarządzania zgodnie z dowolną normą ISO może być przeprowadzona w przedsiębiorstwie niezależnie od charakteru działalności, wielkości oraz branży, w której działa. Jednymi z najpopularniejszych systemów, które są obecnie certyfikowane w firmach to: System Zarządzania Jakością wg ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 oraz System Zarządzania BHP wg ISO 45001.

Certyfikat Systemu Zarządzania wg ISO przyznawany jest firmom i organizacjom, które pozytywnie przeszły cały proces certyfikacji i potwierdziły zgodność stosowanego przez siebie systemu z wytycznymi normy ISO.

Wyróżnia się dwa rodzaje certyfikacji: akredytowaną i nieakredytowaną. Aby wydany certyfikat systemu zarządzania zgodnego z ISO był uznawany na całym świecie, Jednostka Certyfikująca, która go wydaje musi być akredytowana. Posiadanie certyfikatu wydanego przez jednostkę nieakredytowaną może powodować, że nie będzie on uznawany przez kontrahentów lub partnerów z innych krajów.

Akredytacje dla jednostek certyfikujących w Polsce wydawane są przez Polskie Centrum Akredytacji – PCA. Akredytowane organizacje znajdują się w całej Polsce, jednak istnieje również możliwość wybrania akredytowanej jednostki certyfikującej z innego kraju. W ten sposób wydany certyfikat będzie miał jednakową wartość i ważność, jak ten wydany przez polską jednostkę. Wiele jednostek certyfikujących posiada akredytację od Brytyjskiego Urzędu Akredytacyjnego UKAS czy włoskiej ACCREDIA.

Aby uzyskać certyfikat, firma musi się zgłosić do odpowiedniej jednostki i przejść całą procedurę certyfikacji. Jednostka certyfikująca przeprowadza audyt mający na celu sprawdzenie zgodności wdrożonego systemu, dokumentacji oraz wewnętrznych procesów z wymaganiami odpowiedniej normy. W przypadku wykrycia niezgodności, firma ma czas aby wprowadzić odpowiednie działania w celu ich eliminacji. Dla zapewnienia pozytywnego wyniku audytu warto przeprowadzić niezależny audyt powdrożeniowy, który pozwoli na weryfikację gotowości do certyfikacji.

Pozytywne przejście procesu certyfikacji oznacza otrzymanie certyfikatu ważnego przez 3 lata od jego wydania. Przez okres 3 lat przeprowadzane są audyty kontrolne, aby wykazać, że system w całym okresie obowiązywania certyfikatu jest zgodny z wymaganiami normy.

Do najbardziej popularnych jednostek certyfikujących Systemy Zarządzania w Polsce zaliczają się:

  1. BSI Group Polska Sp. z o.o.
  2. United Registrar of Systems Polska Sp. z o.o.
  3. TUV Nord Polska Sp. z o.o.
  4. Bureau Veritas Polska Sp. Z O.O.
  5. LRQA dawniej Lloyd’s Register
  6. PCC-CERT Szwak Sp. K.
  7. DEKRA Polska Sp. z o.o.
  8. Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
  9. SGS Polska Sp. z o.o.
  10. TÜV SÜD

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *