Jak przejść na nową wersję normy ISO/IEC 27001?

W 2022 roku została wydana nowa wersja ISO/IEC 27001, w kolejnym roku PKN(Polski Komitet Normalizacyjny) wydał nowa wersję normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023. Niedługo skończy się okres przyjmowania przez jednostki certyfikujące wniosków certyfikacji i recertyfikacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06. Dlatego każda firma posiadająca certyfikowany SZBI zgodny z ISO/IEC 27001:2017-06 aby utrzymać w przyszłości certyfikat musi przejść na nową normę. Proces przejścia można zrealizować we własnym zakresie, wystarczy zakup normy i szkolenie z wymagań ISO/IEC 27001:2022. Jest to czasochłonny proces i nie każda firma może sobie na niego pozwolić, drugą możliwością jest skorzystanie ze wsparcia firmy doradczej i usługa polegająca na aktualizacji dokumentacji i wdrożeniu nowej wersji SZBI.

Każdy z tych procesów zaczyna się od:

  1. Zapoznania z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2022
  2. Audyt SZBI na zgodność z nową normą
  3. Zaplanowanie działań
  4. Wdrożenie zmian do SZBI
  5. Audyt na okoliczność wdrożenia nowego wydania normy
  6. Gotowość do aktualizacji
  7. Certyfikacja SZBI

Wdrożenie ISO 27001

W każdym z podanych wyżej etapów możemy pomóc, od szkolenia z wymagań ISO 27001, przez audyt i wspólne zaplanowanie zmian po wdrożenie i wsparcie w procesie certyfikacji.

Zapraszamy do kontaktu aby zaplanować skuteczne przejście na nową normę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *