Czym jest AQAP?

AQAP (Allied Quality Assurance Publication) jest to sojusznicza publikacja dotycząca zapewnienia jakości dla dostawców sił zbrojnych.

Państwa NATO (North Atlantic Treaty Organization) w ramach systemów zaopatrywania sił zbrojnych określiły i opublikowały porozumienie standaryzacyjne STANG 4107 – „Wzajemne akceptacja procesów rządowego zapewnienia jakości oraz stosowania sojuszniczych publikacji zapewnienia jakości AQAP”.

System AQAP oparty jest na wymaganiach dokumentu standaryzacyjnego NATO STANG 4107, a także stanowi rozszerzenie podstawowych norm dotyczących jakości z serii ISO 9001. Określa on wymagania dotyczące systemu jakości łańcucha dostaw w branży wojskowej, obronnej i pokrewnych. Zbiór wymagań standardu AQAP standaryzuje wymagania jakościowe wyrobów dostarczanych do jednostek wojskowych i sił zbrojnych.  Przedsiębiorstwa posiadające certyfikat AQAP zapewniają, że spełniają kryteria określone przez NATO i oferowane przez nie wyroby lub usługi są w pełni zgodne z

W skład wymagań dotyczących zapewnienia jakości z serii AQAP wchodzą:

  • AQAP 2110:2016– „Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji” – zawiera wymagania ISO 9001.
  • AQAP 2310:2017 – „Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości dla dostawców przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego” – nie zawiera wymagań EN/AS 9100, rozszerzenie wymagań EN/AS 9100 o wymagania jakościowe dla dostawców przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego
  • AQAP 2105:2019 – „Wymagania NATO dotyczące planów jakości” – nie zawiera wymagań ISO 9001, dotyczy planów jakości dla wyrobu końcowego
  • AQAP 2131:2017 – „Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości dla kontroli końcowej i badań” – nie zawiera wymagań ISO 9001 i dotyczy kontroli jakości końcowego wyrobu
  • AQAP 2210:2015 – „Wymagania uzupełniające NATO do AQAP 2110 dotyczące zapewnienia jakości oprogramowania” – nie zawiera wymagań ISO 9001, rozszerzenie wymagań AQAP 2110 o wymagania jakościowe zastosowanego w wyrobie oprogramowania.

Obowiązujące normy z serii AQAP są powiązane z normą ISO 9001, czyli Systemem Zarządzania Jakością, dlatego sprawia to, że mogą stanowić uzupełnienie funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością lub być wdrożone jako Zintegrowany System Zarządzania Jakością.

Coraz częściej w wojskowych specyfikacjach przetargowych występuje wymóg posiadania certyfikatu AQAP, dlatego wdrożenie tego systemu w przedsiębiorstwie przyniesie organizacji korzyści nie tylko w wymiarze wewnętrznym, ale także pozwoli na podniesienie konkurencyjności podczas procedur przetargowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *