Czym jest AQAP?

AQAP (Allied Quality Assurance Publication) jest to sojusznicza publikacja dotycząca zapewnienia jakości dla dostawców sił zbrojnych.

Państwa NATO (North Atlantic Treaty Organization) w ramach systemów zaopatrywania sił zbrojnych określiły i opublikowały porozumienie standaryzacyjne STANG 4107 – „Wzajemne akceptacja procesów rządowego zapewnienia jakości oraz stosowania sojuszniczych publikacji zapewnienia jakości AQAP”.

System AQAP oparty jest na wymaganiach dokumentu standaryzacyjnego NATO STANG 4107, a także stanowi rozszerzenie podstawowych norm dotyczących jakości z serii ISO 9001. Określa on wymagania dotyczące systemu jakości łańcucha dostaw w branży wojskowej, obronnej i pokrewnych. Zbiór wymagań standardu AQAP standaryzuje wymagania jakościowe wyrobów dostarczanych do jednostek wojskowych i sił zbrojnych.  Przedsiębiorstwa posiadające certyfikat AQAP zapewniają, że spełniają kryteria określone przez NATO i oferowane przez nie wyroby lub usługi są w pełni zgodne z

W skład wymagań dotyczących zapewnienia jakości z serii AQAP wchodzą:

  • AQAP 2110:2016– „Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji” – zawiera wymagania ISO 9001.
  • AQAP 2310:2017 – „Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości dla dostawców przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego” – nie zawiera wymagań EN/AS 9100, rozszerzenie wymagań EN/AS 9100 o wymagania jakościowe dla dostawców przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego
  • AQAP 2105:2019 – „Wymagania NATO dotyczące planów jakości” – nie zawiera wymagań ISO 9001, dotyczy planów jakości dla wyrobu końcowego
  • AQAP 2131:2017 – „Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości dla kontroli końcowej i badań” – nie zawiera wymagań ISO 9001 i dotyczy kontroli jakości końcowego wyrobu
  • AQAP 2210:2015 – „Wymagania uzupełniające NATO do AQAP 2110 dotyczące zapewnienia jakości oprogramowania” – nie zawiera wymagań ISO 9001, rozszerzenie wymagań AQAP 2110 o wymagania jakościowe zastosowanego w wyrobie oprogramowania.

Obowiązujące normy z serii AQAP są powiązane z normą ISO 9001, czyli Systemem Zarządzania Jakością, dlatego sprawia to, że mogą stanowić uzupełnienie funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością lub być wdrożone jako Zintegrowany System Zarządzania Jakością.

Wdrożenie ISO 17025

Coraz częściej w wojskowych specyfikacjach przetargowych występuje wymóg posiadania certyfikatu AQAP, dlatego wdrożenie tego systemu w przedsiębiorstwie przyniesie organizacji korzyści nie tylko w wymiarze wewnętrznym, ale także pozwoli na podniesienie konkurencyjności podczas procedur przetargowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *