Kategoria Home

Polityka Jakości w Organizacji

Przedsiębiorstwa, których głównym celem jest sprawne funkcjonowanie i efektywne zarządzanie jakością swoich wyrobów lub usług, powinny posiadać opracowaną i wdrożoną Politykę Jakości. Ta udokumentowana informacja stanowi wyznacznik wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością i wskazuje kierunek, w którym podąża firma, aby zapewnić…