PiotrMroz

PiotrMroz

Podejście procesowe w Zarządzaniu Jakością

Podejście procesowe w Zarządzaniu Jakością Normy ISO a w szczególności norma 9001:2015 proponuje wykorzystanie podejścia procesowego podczas projektowania i wdrażania Systemu Zarządzania Jakością. Czym jest proces? Proces to sekwencja działań, powiązanych ze sobą, których efektem jest uzyskanie określonego produktu. W…